Unieważnienie procedury związanej z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego (Subregion Pilski)


Uchwała Nr 4240/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 września 2017 roku - pobierz

pdf    drukuj    drukuj