Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w roku 2015 roku


Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1008/2015 z dnia 10 września 2015 roku wraz z uzasadnieniem - pobierz

pdf    drukuj    drukuj