Unieważnienia procedury związanej z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych WW w zakresie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2016 roku - szkolenia wizerunek i promocja żywności


Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2781/2016 - pobierz

pdf    drukuj    drukuj