Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego


Uchwała nr VI/89/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - pobierz
Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz

pdf    drukuj    drukuj