Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2020


pn.: „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień"

 

Uchwała Nr 1582/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 r. wraz z Ogłoszeniem - pobierz

pdf    drukuj    drukuj