Kalendarium wydarzeń


27 stycznia 2020 r. Uchwalenie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego (uchwała nr XVI/286/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 r.)
9 grudnia 2019 r.
– 3 stycznia 2020 r.
Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko

maj 2019 r.
– styczeń 2020 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii
wrzesień
– grudzień 2019 r.
Ocena ex-ante projektu Strategii Wielkopolska 2030
25 listopada 2019 r. III Spotkanie konsultacyjne z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
21 listopada 2019 r. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
18 września
– 22 października 2019 r.
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku
  cykl otwartych spotkań konsultacyjnych
18 września 2019 r. spotkanie w Kaliszu (Wielkopolska Zachodnia)
24 września 2019 r. spotkanie w Lesznie (Wielkopolska Zachodnia)
4 października 2019 r. spotkanie w Pile (Wielkopolska Północna)
10 października 2019 r. spotkanie w Koninie (Wielkopolska Wschodnia)
11 października 2019 r. spotkanie w Poznaniu (Wielkopolska Centralna)
30 września 2019 r. Warsztaty konsultacyjne z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
12 września 2019 r. Uchwała nr 1243/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
12 września 2019 r. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019
9 lipca 2019 r. Spotkanie konsultacyjne z Radnymi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
25-26 czerwca 2019 r  Prezentacja założeń Strategii Wielkopolska 2030 na Komitecie ds. ekonomii społecznej, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Poznaniu, Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy
11 czerwca 2019 r.  Warsztaty diagnostyczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społeczno-gospodarczych z Wielkopolski
11 czerwca 2019 r.  Prezentacja założeń Strategii Wielkopolska 2030 na posiedzeniu Wielkopolskiej Rady 30
10 czerwca 2019 r.  Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego Strategii województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 na Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej
czerwiec - lipiec 2019 r.  Nabór na projekty o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski
12 kwietnia 2019 r.  Ewaluacja Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020
11 lutego 2019 r.  Na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku WW zaprezentowano Założenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
28 stycznia 2019 r.  Uchwała nr III/31/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030
5 października 2018 r.  Powołanie zespołu roboczego ds. koordynacji prac nad założeniami projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
od 1 lipca 2018 r.  
do 31 sierpnia 2018 r.  
Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów województwa wielkopolskiego

 

Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne
23 maja 2018 r.   spotkanie regionalne w Poznaniu
Konferencja inaugurująca prace nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego oraz rozpoczynająca debatę na temat rozwoju Wielkopolski.
  cykl spotkań subregionalnych
24 maja 2018 r.   spotkanie w Koninie (Wielkopolska Wschodnia)
4 czerwca 2018 r.   spotkanie w Pile (Wielkopolska Północna)
11 czerwca 2018 r.   spotkanie w Kaliszu (Wielkopolska Południowa)
21 czerwca 2018 r.   spotkanie w Poznaniu (Wielkopolska Centralna)
22 czerwca 2018 r.   spotkanie w Lesznie (Wielkopolska Zachodnia)
  Spotkania poświęcone zostały poszczególnym częściom województwa, ich celem była prezentacja dotychczasowej wiedzy o Wielkopolsce, przekazanie informacji o kluczowych założeniach strategii, prezentacja treści lokalnych dokumentów strategicznych na poszczególnych obszarach województwa, a przede wszystkim dyskusja diagnostyczna nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego.

 

wrzesień – grudzień 2019 r.

pdf    drukuj    drukuj