Kalendarium wydarzeń


25-26 czerwca 2019 r  Prezentacja założeń Strategii Wielkopolska 2030 na Komitecie ds. ekonomii społecznej, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Poznaniu, Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy
11 czerwca 2019 r.  Warsztaty diagnostyczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społeczno-gospodarczych z Wielkopolski
11 czerwca 2019 r.  Prezentacja założeń Strategii Wielkopolska 2030 na posiedzeniu Wielkopolskiej Rady 30
10 czerwca 2019 r.  Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego Strategii województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 na Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej
czerwiec - lipiec 2019 r.  Nabór na projekty o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski
12 kwietnia 2019 r.  Ewaluacja Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020
11 lutego 2019 r.  Na posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku WW zaprezentowano Założenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
28 stycznia 2019 r.  Uchwała nr III/31/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030
5 października 2018 r.  Powołanie zespołu roboczego ds. koordynacji prac nad założeniami projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku
od 1 lipca 2018 r.  
do 31 sierpnia 2018 r.  
Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i powiatów województwa wielkopolskiego

 

Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne
23 maja 2018 r.   spotkanie regionalne w Poznaniu
Konferencja inaugurująca prace nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego oraz rozpoczynająca debatę na temat rozwoju Wielkopolski.
  cykl spotkań subregionalnych
24 maja 2018 r.   spotkanie w Koninie (Wielkopolska Wschodnia)
4 czerwca 2018 r.   spotkanie w Pile (Wielkopolska Północna)
11 czerwca 2018 r.   spotkanie w Kaliszu (Wielkopolska Południowa)
21 czerwca 2018 r.   spotkanie w Poznaniu (Wielkopolska Centralna)
22 czerwca 2018 r.   spotkanie w Lesznie (Wielkopolska Zachodnia)
  Spotkania poświęcone zostały poszczególnym częściom województwa, ich celem była prezentacja dotychczasowej wiedzy o Wielkopolsce, przekazanie informacji o kluczowych założeniach strategii, prezentacja treści lokalnych dokumentów strategicznych na poszczególnych obszarach województwa, a przede wszystkim dyskusja diagnostyczna nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego.
pdf    drukuj    drukuj