Prognoza oddziaływania na środowisko


Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana została dla projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. (projektu z dnia 18 lipca 2012 r., przeznaczonego do konsultacji społecznych) i stanowi ważny element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Strategia charakteryzuje się dużym stopniem ogólności. W oparciu o ten dokument Samorząd Województwa będzie podejmował działania, zapewniające dynamiczny rozwój Wielkopolski w najbliższych ośmiu latach. Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jak i sama Prognoza, miało na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja mogła by doprowadzić do pogorszenia zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz jakości życia mieszkańców województwa. Prognoza oddziaływania na środowisko wskazała również konieczne działania, które mają ograniczyć, bądź rekompensować negatywne oddziaływanie na środowisko realizowanych przedsięwzięć rozwojowych.


pdf    drukuj    drukuj