trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów

  Blisko 200 samorządowców, polityków, przedstawicieli nauki i trzeciego sektora z Polski i zagranicy wzięło udział w drugim posiedzeniu Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów (SOKWMS) zorganizowanym 28 czerwca 2013 r. w Poznaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Tematem posiedzenia były „Doświadczenia i perspektywy udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego”. Posiedzenie otworzył inicjator i gospodarz konferencji Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

  Marszałek podkreślił symboliczny wymiar spotkania - odbyło się ono w rocznicę Poznańskiego Czerwca ‘56, pierwszego w Polsce wystąpienia przeciwko władzom komunistycznym. Gospodarz konferencji zwrócił również uwagę na fakt, że Poznań i Wielkopolska na dobre wpisały się w realizację inicjatywy Partnerstwa Wschodniego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat prowadzi aktywną współpracę na obszarze Europy Wschodniej. We wrześniu 2011 r. w Poznaniu powołana została Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego CORLEAP. Marszałek Marek Woźniak podziękował za wsparcie udzielane samorządom przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Szczególne wyrazy podziękowania skierowane zostały pod adresem Jerzego Pomianowskiego, Podsekretarza Stanu w MSZ, który z ramienia resortu odpowiadał za wdrażanie mechanizmu obywatelskiego i samorządowego wymiaru polityki zagranicznej.

  Drugie posiedzenie SOKWMS było ostatnim wydarzeniem, w którym Minister Pomianowski uczestniczył jako przedstawiciel MSZ – bowiem rozpoczyna pracę na stanowisku Dyrektora Wykonawczego Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. Minister w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na nadrabianie zaległości we współpracy na linii MSZ – samorządy. Właśnie w celu przedłużenia tej debaty we wszystkich miastach wojewódzkich utworzone zostały Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej. Minister Pomianowski zwrócił uwagę na znaczenie koordynacji międzynarodowej aktywności samorządów dla skutecznej realizacji strategicznych celów polskiej polityki zagranicznej. Zadeklarował również udział MSZ, zarówno protokolarny, jak i merytoryczny w zagranicznych działaniach samorządów. Minister Pomianowski podkreślił również zasługi Marszałka Marka Woźniaka dla tworzenia mechanizmów współpracy resortu i samorządów. Jednym z nich jest właśnie Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów.

  Z przesłaniem video do uczestników konferencji zwrócił się Komisarz UE ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa Štefan Füle, który przedstawił postępy w realizacji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru lokalnego i regionalnego.

  Głos zabrała także Magdalena Młochowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, która podziękowała samorządom za prowadzenie współpracy zagranicznej, ponieważ poprzez nią kreowany jest wizerunek Polski za granicą. W swojej opinii zawarła wyrazy uznania, które tym bardziej należą się polskim władzom lokalnym i regionalnym, gdyż współpraca międzynarodowa nie jest ich obowiązkiem. Udział samorządów w tworzeniu wizerunku Polski jest ważny również dlatego, że reforma samorządowa może być polskim „towarem eksportowym” w Europie Wschodniej.

  Po wystąpieniach otwierających nadszedł czas na dwa panele dyskusyjne, które poprzedzone zostały prezentacją raportu „Współpraca polskich jednostek samorządu terytorialnego z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz innymi podmiotami z państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego”. Raport został sporządzony przez dr Jolantę Taczyńską z Uniwersytetu Łódzkiego na zlecenie Marszałka Marka Woźniaka jako Przewodniczącego Polskiej Delegacji do Komitetu Regionów UE.

  W panelach dyskusyjnych udział wzięli samorządowcy, politycy i dyplomaci zarówno z Polski, jak i UE oraz Partnerstwa Wschodniego, m. in.: Ambasador UE na Ukrainie Jan Tadeusz Tombiński, Ambasador Królestwa Szwecji w RP Staffan Herrström, Doradca Prezydenta RP prof. Roman Kuźniar, Poseł do Parlamentu Europejskiego Filip Kaczmarek, Przewodniczący Winnickiej oraz Donieckiej Rady Obwodowej Serhij Tatusiak i Andrij Fedoruk. Panele moderowały dziennikarki specjalizujące się w tematyce wschodnioeuropejskiej: Maria Przełomiec z TVP Info i Małgorzata Nocuń z „Nowej Europy Wschodniej”.

  Idea Stałej Konferencji będzie kontynuowana. Strona samorządowa Zespołu ds. Polityki Europejskiej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła, że trzecie posiedzenie odbędzie się w Województwie Łódzkim, a jej tematem będzie współpraca z Chinami.

  Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorzadów realizowana jest w ramach mechanizmu wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Spraw Zagranicznych Pan Radosław Sikorski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.