trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

  Posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz/lub karty przekazania odpadu.

  Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów do roku 2018 obowiązany był  sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

  Od 2019 roku roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO – poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, w terminie do dnia 15 marca, za poprzedni rok kalendarzowy.

  Pod linkiem znajdują się instrukcje obsługi systemu BDO: https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/

   

  KONTAKT:

  Joanna Deik
  tel.: 61 626 64 76
  e-mail: joanna.deik@umww.pl
  (powiaty: grodziski, jarociński, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, poznański, średzki)

  Karolina Górczak
  tel.: 61 626 64 50
  e-mail: karolina.gorczak@umww.pl
  (powiaty; leszczyński, wągrowiecki, wrzesiński, M. Poznań)

  Agnieszka Kruszyńska
  tel.: 61 626 64 47
  e-mail: agnieszka.kruszynska@umww.pl
  (powiaty: gostyński, kolski, krotoszyński, międzychodzki, pleszewski, rawicki, śremski,)

  Lidia Lipska
  tel.: 61 626 64 40
  e-mail: lidia.lipska@umww.pl
  (powiaty: kaliski, M. Kalisz, M. Konin, M. Leszno)

  Aneta Sobczak
  tel.: 61 626 64 33
  e-mail: aneta.sobczak@umww.pl
  (powiaty: gnieźnieński, kościański, ostrowski,  ostrzeszowski, słupecki, szamotulski, turecki, złotowski)

  Agnieszka Szcześniak
  tel.: 61 626 74 95
  e-mail:agnieszka.szczesniak@umww.pl
  (powiaty: kępiński, koniński, nowotomyski, pilski, wolsztyński, podmioty spoza województwa)