Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do oceny współpracy na linii Samorząd – NGO za pomocą specjalnej ankiety. Termin nadsyłania ankiet – 27 stycznia 2017 r.


Szanowni Państwo,

w związku z przeprowadzaniem drugiej w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniającej współpracę Państwa organizacji z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2016.

Wyniki niniejszej ankiety będą stanowić jeden z podstawowych materiałów źródłowych dla ekspertów oceniających współpracę w poszczególnych dziedzinach, wyróżnionych zgodnie z „Modelem współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” opracowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

O dalszych etapach przeprowadzania „Oceny jakości współpracy (…)” za rok 2016 będziemy Państwa informować na portalu Wielkopolskie Wici.

Bardzo prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl 27 stycznia 2017 r.

Ocena jakości Naszej współpracy będzie przeprowadzana po każdym roku kalendarzowym, dlatego bardzo Państwa zachęcamy do wypełnienia ankiety  – do jej wyników będą odnoszone wszystkie przyszłe „Oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.


pdf    drukuj    drukuj