trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rzecznik Funduszy Europejskich

  Rzecznik Funduszy Europejskich zajmuje się wypracowywaniem optymalnych rozwiązań poprzez kontakt z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych - monitoruje propozycje usprawnień w wydatkowaniu środków unijnych oraz sygnalizuje je odpowiednim instytucjom.
  Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień, ich analizowanie i udzielanie wyjaśnień,
  • przyjmowanie zgłoszeń o charakterze skarg i wniosków,
  • dokonywanie okresowych przeglądów procedur obowiązujących w ramach WRPO 2014+,
  • formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji WRPO 2014+,
  • komunikowanie się z podmiotami wdrażającymi WRPO 2014+,

  Rzecznik jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących realizacji WRPO 2014+, w tym o charakterze skarg i wniosków, np.:

  • skarg na przewlekłość i nieterminowość postępowań i procedur w ramach WRPO 2014+,
  • skarg na niejasność, brak stosownych informacji, niewłaściwą organizację procedur w ramach WRPO 2014+ (np. nabór projektów, ocena wniosków o płatność, kontrole),
  • skarg na nadmierne wymagania, niewłaściwą obsługę,
  • wniosków z propozycjami zmian i ulepszeń w realizacji WRPO 2014+,

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dokonywania zgłoszeń znajdują się na stronie http://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/rzecznik-funduszy-europejskich

   

  Siedziba Rzecznika:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  piętro IV, część B, pokój 432
  tel.: 61 626 67 17
  e-mail: rzecznik.fe@umww.pl

  p.o.Rzecznik Funduszy Europejskich:
  Rafał Kondola