Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji Zdrowia w latach 2017 i 2018


Uchwała  nr  4103/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 4 sierpnia 2017 roku - pobierz
Oświadczenie - wyrażenie zgody na wysokość przyznanej dotacji - pobierz
Formularz aktualizacji poszczególnych działań - korekta oferty - pobierz
Formularz zaktualizowanego harmonogramu realizacji działania - pobierz
Formularz zaktualizowanego kosztorysu realizacji działania - pobierz
Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania - pobierz

pdf    drukuj    drukuj