Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dziedziny ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 pn.: „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski” oraz „Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Wielkopolski”


  1. Uchwała Nr 2178/2016 ZWW z dnia 1 czerwca 2016 r - pobierz
  2. Załącznik do Uchwały Nr 2178/2016 ZWW z 1 czerwca 2016 r. – wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartego konkursu - pobierz
  3. Oświadczenie – wyrażenie zgody na wysokość przyznanej dotacji - pobierz
  4. Formularz aktualizacji opisu poszczególnych działań – korekta oferty - pobierz
  5. Formularz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania - pobierz
  6. Formularz zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania - pobierz
  7. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania - pobierz
pdf    drukuj    drukuj