trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2016 pn.: „Organizacja zimowego wypoczynku wakacy

  1. Uchwała Nr 3125/2017 ZWW z dnia 20 stycznia 2017 r. - pobierz
  2. Załącznik do Uchwały Nr 3125/2017 ZWW z 20 stycznia 2017 r. – wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartych konkursów na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) - pobierz
  3. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz
  4. Oświadczenie o przyjęciu dotacji - pobierz
  5. Aktualizacja oferty - pobierz
  6. Formularz aktualizacji opisu poszczególnych działań - pobierz
  7. Formularz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania - pobierz
  8. Formularz zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania - pobierz
  9. Formularz sprawozdania - pobierz
  10. Wzór listy uczestników - pobierz