trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniem (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 i 2018

  pn.: „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję ich rodzin w roku 2017 i 2018".

   

  1. Uchwała Nr 4536/ 2017 ZWW z dnia 16 listopada 2017 r. wraz z załącznikiem do Uchwały - Wykaz podmiotów wyłonionych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.:
   „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję ich rodzin w roku 2017 i 2018” - pobierz
  2. Wykaz organizacji, których oferty zgłoszono w ramach konkursu - pobierz
  3. Wzór listy obecności - pobierz
  4. Wzór listy uczestników - pobierz
  5. Oświadczenie o przyjęciu dotacji, w tym rachunek bankowy - pobierz
  6. Aktualizacja opisu poszczególnych działań - pobierz
  7. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania - pobierz
  8. Aktualizacja kalkulacji kosztów - pobierz
  9. Sprawozdanie - pobierz