Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2019


pn.: „Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w powiązaniu z konstruktywnym wykorzystaniem czasu wolnego"

 

  1. Uchwała Nr 1226/2019 ZWW z 5 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2019, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert - pobierz
  2. Zgoda na wysokość przyznanej dotacji - pobierz
  3. Sprawozdanie - pobierz
 
pdf    drukuj    drukuj