Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”

 

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert - pobierz

pdf    drukuj    drukuj