Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku


Uchwała Nr 5967/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2018 roku - pobierz

pdf    drukuj    drukuj