Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2017 roku


Uchwała Nr 4520/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2017 roku z załącznikami - pobierz

pdf    drukuj    drukuj