Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2015 roku


Uchwała nr 1236/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2015 i uzasadnienie - pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały - Oferty wybrane do dofinansowania - pobierz
Załącznik nr 2 do Uchwały - Oferty które nie otrzymały dofinansowania - pobierz

pdf    drukuj    drukuj