Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2017-2018


Uchwała nr 3308/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. wraz z uzasadnieniem - pobierz

Załącznik nr 1 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - pobierz

Załącznik nr 2 - zadania niezatwierdzone do realizacji - pobierz

Załącznik nr 3 - oferty niezgodne z ogłoszeniem konkursowym - pobierz

pdf    drukuj    drukuj