Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2019 – organizacja imprez sportowych


Uchwała nr 402/2019 z uzasadnieniem - pobierz
Załącznik nr 1 – wykaz ofert, którym przyznano dofinansowanie - pobierz
Załącznik nr 2 – wykaz ofert, którym nie przyznaje się dofinansowania - pobierz

pdf    drukuj    drukuj