Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2019 – baza sportowa


Uchwała nr 401/2019 z uzasadnieniem - pobierz
Załącznik nr 1 – wykaz ofert, którym przyznano dofinansowanie - pobierz
Załącznik nr 2 – wykaz ofert, którym nie przyznaje się dofinansowania - pobierz
Uchwała nr 906/2019 z uzasadnieniem -
pobierz

pdf    drukuj    drukuj