Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2016


Uchwała Nr 2676/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie: rozstrzygnięcia w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2016 - pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2676/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 roku - Wykaz zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert, zleconych w formie wspieraniana w roku 2016 - pobierz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2676/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 roku - Wykaz zadań niezatwierdzonych do realizacji - pobierz

pdf    drukuj    drukuj