Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023


Uchwała Nr 392/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2019 roku - pobierz

pdf    drukuj    drukuj