Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2016


Uchwała nr 1658/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. wraz z uzasadnieniem - pobierz

Załącznik nr 1 - STOWARZYSZENIA- pobierz

Załącznik nr 2 - FUNDACJE - pobierz

Załącznik nr 3 - POZOSTAŁE  - pobierz

Załącznik nr 4 - ZADANIA NIEZATWIERDZONE DO REALIZACJI - pobierz

Załącznik nr 5 - OFERTY NIEZGODNE Z OGŁOSZENIE KONKURSOWYM - pobierz

pdf    drukuj    drukuj