Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2015- 2019


pn.: „Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski"

 

Uchwała Nr 5552/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 6 lipca 2018 roku - pobierz

pdf    drukuj    drukuj