Rozstrzygnięcie I edycji konkursu pn.: „Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, ...


wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych

 Informacja o puli środków finansowych przeznaczonych na II edycję konkursu.

  1. Uchwała Nr 5794/2918 ZWW z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/Iub osób dorosłych", w ramach I edycji konkursu - pobierz
  2. Informacja o puli środków finansowych przeznaczonych na II edycję konkursu pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia - pobierz
pdf    drukuj    drukuj