Rozstrzygnięcie I edycji konkursu pn.: „Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia,


wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/lub osób dorosłych"

Uchwała Nr 5857/2018 ZWW z dnia 12 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu Zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) adresowanych do dzieci i młodzieży i/Iub osób dorosłych", w ramach I edycji konkursu - pobierz

pdf    drukuj    drukuj