Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w roku 2019


Uchwała Nr 1485/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 listopada 2019 roku - pobierz

pdf    drukuj    drukuj