Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 (konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne)


Uchwała nr 1194/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.08.2019 r. i uzasadnienie - pobierz
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1194/2019 z dnia 30.08.2019 - pobierz
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1194/2019 z dnia 30.08.2019 - pobierz
Oferta odrzucona ze względów formalnych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj