Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 – Organizacja „Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki


Uchwała nr 867/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14. 06. 2019 r. i uzasadnienie - pobierz
Załącznik do Uchwały nr 867/2019 z dnia 14.02.2019 - pobierz
Oferty odrzucone ze względów formalnych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj