Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynardowej Samorządów - IV Posiedzienie 17 - 18 listopada 2015


Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorzadówlogo z napisem3 male 300dpi lewaStała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów, powstała w 2012 r. z inicjatywy Województwa Wielkopolskiego jako forum dialogu i wymiany najlepszych praktyk wzmacniających obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Konferencja ma charakter cykliczny, stanowiąc istotny instrument wymiany idei oraz najlepszych rozwiązań praktycznych dotyczących współpracy międzynarodowej na szczeblu regionalnym i lokalnym, zarówno pomiędzy przedstawicielami samorządów, jak i administracji rządowej.

Czwarta edycja tego wydarzenia pod hasłem „Polska – państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej” odbyła się w dniach od 17 do 18 listopada 2015 roku w Kielcach. Podczas spotkania podsumowano 25-lecie polskiej samorządności, współpracę polsko-nordycką oraz jej dotychczasowe rezultaty i perspektywy na przyszłość.

Wydarzenie, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zostało objęte patronatem Prezydenta RP „25 lat Samorządności". Partnerami projektu były Konsulat Honorowy Finlandii w Kielcach oraz Katedra Krajów Europy Północnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronatem merytorycznym wydarzenie objęli: Fundacja Naukowa Norden Centrum, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Patronat medialny nad wydarzeniem: Polska Agencja Prasowa, Gazeta Wyborcza wydanie kieleckie, TVP Kielce, Radio Kielce, Wspólnota oraz Portal Samorządowy.

Program dwudniowej konferencji obejmował  wystąpienia ekspertów z kraju i z zagranicy, debaty, jak również wydarzenie artystyczne – koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pt. „Inspiracje" (oczywiście polsko-nordyckie).

17 listopada w debacie poświęconej samorządom udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia na stronie:

www.konferencja.e-swietokrzyskie.pl

Podsumowanie konferencji:

http://www.konferencja.e-swietokrzyskie.pl/pl/aktualnosci/item/248-podsumowanie-konferencji-i-projektu-%E2%80%9Epolska-pa%C5%84stwa-nordyckie-samorz%C4%85dowy-wymiar-wsp%C3%B3%C5%82pracy-mi%C4%99dzynarodowej%E2%80%9D

 

logotypMSZProjekt realizowany jest w ramach mechanizmu wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

pdf    drukuj    drukuj