Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynardowej Samorządów - III Posiedzienie 24 września 2014


26 września 2014 r. w Łodzi odbyło się trzecie posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów (SOKWMS), pt. „Doświadczenia, perspektywy, wyzwania współpracy polskich samorządów z chińskimi władzami lokalnymi”. Spotkanie poświęcone było teoretycznym i praktycznym aspektom budowania i rozwijania współpracy z partnerami chińskimi na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Wydarzenie otworzył Ambasador ChRL w Polsce Xu Jian, który określił współpracę międzyregionalną jako ważny element realizacji strategicznej współpracy między Polską i Chinami. W sesji przemówień otwierających głos zabrali również Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w MSZ RP oraz gospodarz wydarzenia Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, który podziękował Markowi Woźniakowi, Marszałkowi Województwa Wielopolskiego za rozpoczęcie cyklu spotkań SOKWMS.

Wykład wprowadzający przedstawił znany sinolog z Uniwersytetu w Sydney, prof. Kerry Brown. Dyskusje o możliwościach i najlepszych praktykach współpracy z Chinami odbywały się w trzech panelach: samorządy nowym podmiotem w polityce zagranicznej koncepcje i możliwości rozwoju współpracy polsko-chińskiej, regionalna współpraca gospodarcza oraz wielowymiarowy aspekt współpracy regionalnej. O przykładach współpracy polsko-chińskiej realizowanych na terenie Wielkopolski opowiedziała reprezentująca Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Anna Markiewicz.

Przypomnijmy, że idea Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów narodziła się w Wielkopolsce, jako odpowiedź Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, na inicjatywę ówczesnych ministrów: Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego, by budować samorządowy i obywatelski wymiar współpracy międzynarodowej samorządów. Inauguracyjne posiedzenie SOKWMS odbyło się w Poznaniu 15 listopada 2012 r. Drugie posiedzenie, pierwsze z serii tematycznych - „Doświadczenia i perspektywy udziału polskich samorządów w umacnianiu lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego” – stolica Województwa Wielkopolskiego gościła 28 czerwca 2013 r. Czwarty raz posiedzenie SOKWMS ma się odbyć w 2015 r. w Kielcach i być poświęcone współpracy z partnerami z krajów skandynawskich. Cykl spotkań SOKWMS cieszy się merytorycznym i finansowym wsparciem MSZ, w ramach konkursu „Wymiar Samorządowy i Obywatelski Polskiej Polityki Zagranicznej”.

Źródło: BWM

pdf    drukuj    drukuj