trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Projekt Bioclus

  Depflaga uni europejskiejartament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jako partnerBIOCLUS element graficzny - kula, realizuje unijny projekt w ramach 7 Programu Ramowego na rzecz badań i konkurencyjności pt.: „Rozwijanie środowiska innowacyjnego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystywania zasobów biomasy” (ang. Developing Innovation and Research Environmental in five European Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Sources) o akronimie BIOCLUS.

  kolarz zdjęćProjekt ten jest nazywany w skrócie projektem biomasowym, gdyż zasadniczym jego celem jest sporządzanie bilansu biomasy dla Wielkopolski. Zawarty w 6 Pakietach Roboczych projekt realizowany jest także w regionach Finlandii Środkowej, Nawarry (Hiszpania), Macedonii Zachodniej (Grecja) oraz Słowacji. Powszechna współpraca i integracja między regionami prowadzi do skutecznej realizacji poszczególnych zadań w ramach tych Pakietów. Koordynatorem wszystkich działań jest Uniwersytet Nauk Stosowanych (JAMK) w Finlandii.
  W kolejnym etapie projektu dzięki stworzeniu regionalnych Strategicznych Programów Badań zostaną zdefiniowane aktualne sposoby zagospodarowania biomasy i określone najbardziej efektywne pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym przyszłe schematy zrównoważonego i wielofunkcyjnego wykorzystania zasobów tego odnawialnego źródła energii w Wielkopolsce. Program ten umożliwi stworzenie Wspólnych Planów Działań dla regionów w zakresie zrównoważonego wykorzystania biomasy.
  Projekt ten ma pomóc również określić kierunki badań związanych z zasobami biomasy, które wspomogą rozwój OZE na terenie naszego województwa. Umożliwi to wniesienie wkładu naszego regionu do konkurencyjnych na rynkach światowych produktów bazujących na biomasie, jak również do technicznych, operacyjnych i komercyjnych zastosowań z nią związanych.
  Przewidziana jest również wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk oraz udoskonalanie wiedzy fachowej dotyczącej innowacji i rozwijanie współpracy między partnerami projektu, w celu promowania wiedzy o bezpiecznym wykorzystaniu zasobów biomasy wśród interesariuszy i opinii publicznej. Wymiana wiedzy między partnerami projektu BIOCLUS odbywa się dzięki organizowanym wspólnym seminariom, wizytom studyjnym, szkoleniom i innym wydarzeniom sprzyjającym tworzeniu sieci na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim.
  Projekt ma też na celu tworzenie i wspieranie sieci innowacji w regionach, poszerzanie działań związanych z innowacjami pomiędzy tymi regionami oraz wspólne opracowanie dokumentów planistycznych. Z założenia w każdym regionie jest tzw. złoty trójkąt, czyli samorząd, nauka i przedsiębiorstwo (przemysł). Ma to zoptymalizować podejście biomasy w każdym aspekcie z punktu widzenia tych trzech środowisk. Więcej informacji dostępnych jest na stronach projektu BIOCLUS.

  Przydatne linki:

  Informacje o regionie