Potencjał rozwojowy Województwa Wielkopolskiego


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na konferencję pt. POTENCJAŁ ROZWOJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, która odbędzie się 8 października 2014 r., w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18. Organizatorami wydarzenia są: Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (WBPP). Jako Gość Specjalny wystąpi Chi-Young Chen – przedstawiciel Republiki Chińskiej (Tajwanu). Wyrażam nadzieję, że tematyka konferencji, związana z rozwojem Wielkopolski – regionu o wysokim i zróżnicowanym potencjale, umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń na temat rozwoju regionalnego w szerokim spektrum zagadnień oraz przyczyni się do zacieśnienia współpracy w regionie.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek Województwa WielkopolskiegoPliki do pobrania:pdf    drukuj    drukuj