Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu


Dnia 27 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu. Obrady prowadził Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski, Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady BRD.

Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego omówili działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach naszego regionu realizowane przez poszczególne Ośrodki w 2013 roku oraz przedstawili propozycje planu wydatków w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2014 w Wielkopolsce.

Marek Kmiecik - Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich omówił działania na rzecz brd, w ramach programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich, prowadzone i współfinansowane przez WZDW i WORD-y.

Jarosław Kuśmirek z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przedstawił zagadnienia dotyczące postępowania z pozostałościami po wypadkach i kolizjach na drogach w świetle obowiązujących przepisów.
Andrzej Rogoziński zaprezentował działalność Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa Skoda Auto Lab, które od stycznia br. działa na terenie Poznania, w którym można zapoznać się z działaniem najnowszych systemów bezpieczeństwa zamontowanych w samochodach oraz uzyskać fachowe informacje na temat bezpiecznej i ekonomicznej jazdy oraz udzielania pierwszej pomocy.

Sławomir Nastał - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przedstawił informacje na temat mobilnych stacji kontroli pojazdów, wykorzystywanych na drogach Polski przez ITD.

Robert Werle – Prezes Automobilklubu Wielkopolski omówił realizację pilotażowego programu podniesienia umiejętności jazdy przez młodych motocyklistów, realizowany na Torze Poznań, przez AW i WORD-y z Kalisza i Poznania.


Galeria zdjęć:

  • Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu
  • Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu
  • Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu
  • Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu
  • Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu
  • Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu
  • Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu
  • Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu
pdf    drukuj    drukuj