trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Polskie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej

  Polskie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej logo

  1 lipca 2011 roku rozpoczęła się pierwsza Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Polska przewodniczy Radzie UE jako pierwsze państwo trio: Rzeczpospolita Polska – Królestwo Danii - Republika Cypryjska. 

  Przywilej i jednocześnie obowiązek sprawowania Prezydencji wprowadzony został mocą Traktatu z 1957 r. ustanawiającego Wspólnoty Europejskie. Zasadnicza funkcja Prezydencji polega na praktycznym zarządzaniu pracami Rady oraz jej organów przygotowawczych, reprezentowaniu Rady w stosunkach z innymi instytucjami unijnymi, reprezentowaniu Unii w stosunkach z państwami trzecimi (tj. nie będącymi państwami członkowskimi) oraz organizacjami międzynarodowymi, ustalaniu agendy działania Unii. Z praktycznego punktu widzenia zasadnicze zadanie Prezydencji obejmuje doprowadzenie do kompromisu w toku procesu decyzyjnego w coraz liczniejszej grupie państw członkowskich.

  Jak pokazało jednak doświadczenie, okres sześciu miesięcy jest zbyt krótki, aby państwo sprawujące Prezydencję mogło skutecznie zrealizować założone cele swojego Przewodnictwa. W tej sytuacji, zaczęła krystalizować się koncepcja Prezydencji grupowej, w której trzy kraje sprawujące po sobie Przewodnictwo koordynowałyby między sobą główne cele, jakie chciałyby zrealizować w dłuższym okresie, to znaczy 18. miesięcy sprawowanych przez siebie trzech kolejnych Prezydencji. Skuteczną realizację tej koncepcji zapewnić ma też założenie, że każde Trio składa się z państwa dużego i państw mniejszych, a także i to, że w każdej trójce będą kraje starej i nowej Unii.

  Polska, rozpoczynając Prezydencję 1 lipca 2011 r., jest czwartym, nowym państwem członkowskim przejmującym Prezydencję (Wcześniej, spośród nowych państw członkowskich Prezydencję przejęły: Słowenia - I poł. 2008r.; Republika Czeska - I poł.2009r., Węgry - I poł.2011r.), i pierwszym, największym państwem „naszego” Trio, w skład którego wchodzą Królestwo Danii i Republika Cypryjska.
  Przewodniczenie UE przez kolejne państwa członkowskie w ramach trio prezydenckiego, jest dla każdego z nich z osobna dużym wyzwaniem. Strona polska rozpoczęła współpracę w ramach naszego Trio z Danią oraz Cyprem już w roku 2008. Współpraca ta jest kontynuowana na bieżąco zarówno na poziomie Ministrów Spraw Zagranicznych trzech państw, jak i Koordynatorów ds. Przygotowań do sprawowania Przewodnictwa każdego z państw Trio. Trójstronna współpraca Polska, Dania, Cypr jest także prowadzona i rozwijana na szczeblu zainteresowanych ministerstw oraz urzędów i instytucji centralnych.

  Źródło: www.prezydencjaue.gov.pl; Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, publikacja MSZ