Terminy posiedzeń Komisji


 

Terminy posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

w grudniu 2018 r.

 

Komisje Sejmiku  Data   Godzina Miejsce posiedzenia Nazwisko przewodniczącego komisji Uwagi
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
10 XII 930 s. 828 („Widokowa”) VIII piętro Henryk Szymański
Planowania Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
10 XII 1100 s. 839 („Centralna”) VIII piętro Mirosława Rutkowska-Krupka
Edukacji i Nauki 10 XII 1330 s. 824 („Akwarium”) VIII piętro Paulina Stochniałek
Kultury 10 XII 1330 s. 828 („Widokowa”) VIII piętro Henryk Szopiński  
Kultury Fizycznej i Turystyki 11 XII 930 s. 828 („Widokowa”) VIII piętro) Tadeusz Tomaszewski
Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej 11 XII 1130 s. 839 („Centralna”) VIII piętro) Joanna Król-Trąbka
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 XII 930 s. 824 („Akwarium”) VIII piętro Czesław Cieślak
Rodziny i Polityki Społecznej 12 XII 1200 s. 828 („Widokowa”) VIII piętro Andrzej Plichta
Skarg Wniosków i Petycji 19 XII 1100 s. posiedzeń II (parter) Ewa Panowicz
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 13 XII 1100 s. 828 („Widokowa”) VIII piętro Tatiana Sokołowska  
Gospodarki 14 XII 830 s. 839 („Centralna”) VIII piętro Marta Dzikowska
Budżetowa 14 XII 1200 s. 828 („Widokowa”) VIII piętro Jan Grzesiek
Statutowa 19 XII 930 s. posiedzeń II (parter) Krzysztof Sobczak
Rewizyjna 19 XII 1015 s. posiedzeń II (parter) Zbigniew Czerwiński
Sesja Sejmiku 19 XII 1200

Sala

Sesyjna

 

 

Materiały na sesję Sejmiku prosimy dostarczyć do Kancelarii Sejmiku najpóźniej do wtorku,

11 grudnia 2018 r.

 

Uwaga!  Miejsce, czas oraz termin posiedzeń komisji mogą ulec zmianie. Ostateczne miejsce, czas i termin podane będą w oddzielnym zaproszeniu na posiedzenie danej komisji, a także w internecie na stronie www.umww.pl (należy wejść na link Sejmik > Plan pracy > Terminy posiedzeń komisji).

 

 

 

 

pdf    drukuj    drukuj