Terminy posiedzeń Komisji


Terminy posiedzeń Komisji

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W GRUDNIU 2019 r.

 

Komisje Sejmiku Data Godzina Miejsce posiedzenia Nazwisko przewodniczącego komisji Uwagi
Planowania Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
9 XII 1000 s. posiedzeń I (parter) Mirosława Rutkowska-Krupka  
Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej 9 XII 1200 s. posiedzeń I (parter) Joanna Król-Trąbka  
Kultury Fizycznej i Turystyki 9 XII 1400 s. posiedzeń II (parter)

Wiceprzewodnicząca

Tatiana Sokołowska

 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
10 XII 1000 s. posiedzeń II (parter) Henryk Szymański  
Kultury 10 XII 1130

s. posiedzeń I

(parter)

Henryk Szopiński Zmiana terminu!
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 XII 1330 s. posiedzeń I (parter) Czesław Cieślak  
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 11 XII 930 s. posiedzeń II (parter) Tatiana Sokołowska  
Rodziny i Polityki Społecznej 11 XII 1130 s. posiedzeń I (parter) Andrzej Plichta  
Edukacji i Nauki 11 XII 1330 s. posiedzeń II (parter) Paulina Stochniałek  
Rewizyjna 12 XII 1100 s. posiedzeń II (parter) Zbigniew Czerwiński  
Gospodarki 13 XII 830 s. posiedzeń I (parter) Marta Dzikowska  
Budżetowa 13 XII 1100 s. posiedzeń I (parter) Jan Grzesiek  
Statutowa 20 XII 1115 s. posiedzeń I (parter) Krzysztof Sobczak  
Sesja Sejmiku 20 XII 1200

Sala

Sesyjna

   

Materiały na sesję Sejmiku prosimy dostarczyć do Kancelarii Sejmiku najpóźniej
do czwartku 
12 GRUDNIA 2019 r.

Uwaga!  Miejsce, czas oraz termin posiedzeń komisji mogą ulec zmianie. Ostateczne miejsce, czas i termin podane będą w oddzielnym zaproszeniu na posiedzenie danej komisji, a także w internecie na stronie www.umww.pl (należy wejść na link Sejmik > Plan pracy > Terminy posiedzeń komisji).

pdf    drukuj    drukuj