Terminy posiedzeń Komisji


Terminy posiedzeń Komisji

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

WE WRZEŚNIU 2020 r.

 

Komisje Sejmiku Data Godzina Miejsce posiedzenia Nazwisko przewodniczącego komisji Uwagi
Planowania Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
14 IX 09:30 s. posiedzeń II zdalnie Mirosława Rutkowska-Krupka  
Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej 14 IX 11:30 s. posiedzeń I zdalnie Joanna Król-Trąbka  
Kultury Fizycznej i Turystyki 14 IX 13:30 s. posiedzeń II zdalnie Krystyna Kubicka-Sztul  
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
15 IX 09:30 s. posiedzeń II zdalnie Henryk Szymański  
Kultury 15 IX 11:30 s. posiedzeń I zdalnie Henryk Szopiński  
Edukacji i Nauki 15 IX 13:00 s. posiedzeń II zdalnie Filip Kaczmarek  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 IX 09:30 s. posiedzeń II zdalnie Czesław Cieślak  
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 16 IX 11:00 s. posiedzeń I zdalnie Tatiana Sokołowska  
Rodziny i Polityki Społecznej 16 IX 13:30 s. posiedzeń II zdalnie Andrzej Plichta  
Rewizyjna 17 IX 12:00 s. posiedzeń II zdalnie Zbigniew Czerwiński  
Gospodarki 18 IX 9:00 s. posiedzeń II zdalnie Marta Dzikowska  
Budżetowa 18 IX 11:00 s. posiedzeń II zdalnie Jan Grzesiek  
Sesja Sejmiku 28 IX 11:00 SalaSesyjna    

Materiały na sesję Sejmiku prosimy dostarczyć do Kancelarii Sejmiku najpóźniej
do czwartku 17 WRZEŚNIA 2020 r.

Uwaga!  Miejsce, czas oraz termin posiedzeń komisji mogą ulec zmianie. Ostateczne miejsce, czas i termin podane będą w oddzielnym zaproszeniu na posiedzenie danej komisji, a także w internecie na stronie www.umww.pl (należy wejść na link Sejmik > Plan pracy > Terminy posiedzeń komisji).

pdf    drukuj    drukuj