Terminy posiedzeń Komisji


Terminy posiedzeń Komisji

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W PAŹDZIERNIKU 2019 r.

 

Komisje Sejmiku  Data   Godzina Miejsce posiedzenia Nazwisko przewodniczącego komisji Uwagi
Planowania Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
14 X 930 s. posiedzeń I (parter) Mirosława Rutkowska-Krupka  
Kultury 14 X 1100 s. posiedzeń II (parter) Henryk Szopiński  
Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej 14 X 1300 s. posiedzeń I (parter) Joanna Król-Trąbka  
Kultury Fizycznej i Turystyki 14 X 1430 s. posiedzeń II (parter) Tadeusz Tomaszewski  
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
15 X 930 Sala „Widokowa”   (pokój 828) Henryk Szymański  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 X 930 s. posiedzeń I (parter) Czesław Cieślak  
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 16 X 1000 s. posiedzeń II (parter) Tatiana Sokołowska  
Rodziny i Polityki Społecznej 16 X 1200 s. posiedzeń I (parter) Andrzej Plichta  
Edukacji i Nauki 16 X 1430 s. posiedzeń II (parter) Paulina Stochniałek  
Gospodarki 18 X 830 s. posiedzeń I (parter) Marta Dzikowska  
Budżetowa 18 X 1100 s. posiedzeń I (parter) Jan Grzesiek  
Sesja Sejmiku 28 X 1200 Sala Sesyjna    

 

 

 

 

 

Materiały na sesję Sejmiku prosimy dostarczyć do Kancelarii Sejmiku najpóźniej do piątku 

18 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

 

Uwaga!  Miejsce, czas oraz termin posiedzeń komisji mogą ulec zmianie. Ostateczne miejsce, czas i termin podane będą w oddzielnym zaproszeniu na posiedzenie danej komisji, a także w internecie na stronie www.umww.pl (należy wejść na link Sejmik > Plan pracy > Terminy posiedzeń komisji).

pdf    drukuj    drukuj