Terminy posiedzeń Komisji


Terminy posiedzeń Komisji

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W STYCZNIU 2020 r.

 

 

Komisje Sejmiku Data Godzina Miejsce posiedzenia Nazwisko przewodniczącego komisji Uwagi
Planowania Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
13 I 1000 s. posiedzeń I (parter) Mirosława Rutkowska-Krupka  
Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej 13 I 1200 s. posiedzeń I (parter) Joanna Król-Trąbka  
Kultury Fizycznej i Turystyki 13 I 1400 s. posiedzeń II (parter) Krystyna Kubicka-Sztul  
Kultury 14 I 930 s. posiedzeń I (parter) Henryk Szopiński  
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
14 I 1200 posiedzenie wyjazdowe Henryk Szymański Wyjazd SUEZ o godz. 11:30
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 15 I 1015 s. posiedzeń II (parter) Tatiana Sokołowska  
Rodziny i Polityki Społecznej 15 I 1200 s. posiedzeń I (parter) Andrzej Plichta  
Edukacji i Nauki 15 I 1430 s. posiedzeń II (parter) Paulina Stochniałek  
Rewizyjna 16 I 1100 s. posiedzeń II (parter) Zbigniew Czerwiński  
Gospodarki 17 I 1000 posiedzenie wyjazdowe Marta Dzikowska

 Wyjazd:

GWDA  o godz. 8:00

Budżetowa 17 I 1000 s. posiedzeń I oraz II (dyrektorzy) Jan Grzesiek  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 I 1130 s. posiedzeń I (parter) Czesław Cieślak  
Sesja Sejmiku 27 I 1200

Sala

Sesyjna

   

Materiały na sesję Sejmiku prosimy dostarczyć do Kancelarii Sejmiku najpóźniej 
do czwartku 
16 STYCZNIA 2020 r.

Uwaga!  Miejsce, czas oraz termin posiedzeń komisji mogą ulec zmianie. Ostateczne miejsce, czas i termin podane będą w oddzielnym zaproszeniu na posiedzenie danej komisji, a także w Internecie na stronie www.umww.pl (należy wejść na link Sejmik > Plan pracy > Terminy posiedzeń komisji).

pdf    drukuj    drukuj