Terminy posiedzeń Komisji


Terminy posiedzeń Komisji

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W LIPCU 2019 r.

 

Komisje Sejmiku  Data   Godzina Miejsce posiedzenia Nazwisko przewodniczącego komisji Uwagi
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
8 VII 930 s. posiedzeń I (parter) Henryk Szymański  
Kultury 8 VII 1100 Teatr Wielki Henryk Szopiński Wyjazd godz. 1050
Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej 8 VII 1300 s. posiedzeń I (parter) Joanna Król-Trąbka  
Kultury Fizycznej i Turystyki 8 VII 1400 s. posiedzeń I (parter) Tadeusz Tomaszewski  Zmiana sali
Planowania Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
9 VII 930 s. posiedzeń I (parter) Mirosława Rutkowska-Krupka Wyjazd do WORD Kalisz godz. 1000
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 VII 930 s. posiedzeń I (parter) Czesław Cieślak  
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 10 VII 930 s. posiedzeń II (parter) Tatiana Sokołowska  
Rodziny i Polityki Społecznej 10 VII 1200 s. posiedzeń I (parter) Andrzej Plichta  
Edukacji i Nauki 10 VII 1500 s. posiedzeń II (parter) Paulina Stochniałek  
Rewizyjna 11 VII 1100 s. posiedzeń II (parter) Zbigniew Czerwiński  
Gospodarki 12 VII 830 s. posiedzeń I (parter) Marta Dzikowska  
Budżetowa 12 VII 1100 s. posiedzeń I (parter) Jan Grzesiek  
Statutowa       Krzysztof Sobczak Do uzgodnienia
Skarg Wniosków i Petycji       Ewa Panowicz Do uzgodnienia
Sesja Sejmiku 15 VII 1200

Sala

Sesyjna

   


Materiały na sesję Sejmiku prosimy dostarczyć do Kancelarii Sejmiku najpóźniej do piątku 

7 LIPCA 2019 r.

 

Uwaga!  Miejsce, czas oraz termin posiedzeń komisji mogą ulec zmianie. Ostateczne miejsce, czas i termin podane będą w oddzielnym zaproszeniu na posiedzenie danej komisji, a także w internecie na stronie www.umww.pl (należy wejść na link Sejmik > Plan pracy > Terminy posiedzeń komisji).

pdf    drukuj    drukuj