Terminy posiedzeń Komisji


Terminy posiedzeń Komisji

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

w grudniu 2020

 

Komisje Sejmiku Data Godzina Miejsce posiedzenia Nazwisko przewodniczącego komisji Uwagi
Planowania Przestrzennego
i Infrastruktury Technicznej
7 XII 09:30 posiedzenie zdalne Mirosława Rutkowska-Krupka  
Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej 7 XII 12:00 posiedzenie zdalne Joanna Król-Trąbka  
Kultury Fizycznej i Turystyki 7 XII 14:00 posiedzenie zdalne Krystyna Kubicka-Sztul  
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
8 XII 09:30 posiedzenie zdalne Henryk Szymański  
Kultury 8 XII 11:30 posiedzenie zdalne Henryk Szopiński  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9 XII 9:30 posiedzenie zdalne Czesław Cieślak  
Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 9 XII 11:00 posiedzenie zdalne Tatiana Sokołowska  
Rodziny i Polityki Społecznej 9 XII 13:00 posiedzenie zdalne Andrzej Plichta  
Edukacji i Nauki 9 XII 14:30 posiedzenie zdalne Filip Kaczmarek  
Rewizyjna 10 XII 12:00 posiedzenie zdalne Zbigniew Czerwiński  
Gospodarki  11 XII 9:00  posiedzenie zdalne Marta Dzikowska   
Budżetowa 11 XII 11:00 posiedzenie zdalne Jan Grzesiek  
Sesja Sejmiku 21 XII 11:00 posiedzenie zdalne                                              

 

Materiały na sesję Sejmiku prosimy dostarczyć do Kancelarii Sejmiku najpóźniej 
do czwartku 10 GRUDNIA 2020 r.

 

Uwaga!  Miejsce, czas oraz termin posiedzeń komisji mogą ulec zmianie. Ostateczne miejsce, czas i termin podane będą w oddzielnym zaproszeniu na posiedzenie danej komisji, a także w Internecie na stronie www.umww.pl (należy wejść na link Sejmik > Plan pracy > Terminy posiedzeń komisji).

 

pdf    drukuj    drukuj