Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD

III SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

28 STYCZNIA 2019 r. /godz.1200/

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór sekretarzy obrad.
4. Rekomendacje pokongresowe opracowane przez Wielkopolską Radę Trzydziestu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Leszno na zadanie w zakresie kultury.
8. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław na realizację zadań własnych w zakresie działalności majątkowej, realizowanej w celu upamiętnienia 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
9. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gmina Babiak a Województwem Wielkopolskim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad opracowaniem Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.
11. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przekazania Burmistrzowi Trzemeszna skargi na Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polski Klub Ekologiczny – Wielkopolska dotyczącej ostatecznego usunięcia z dokumentów planistycznych w drodze uchwały Sejmiku zamiaru realizacji zbiornika wodnego na rzece Lutyni na terenach gmin Dobrzyca i Kotlin. 
14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXI/310/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie utworzenia magazynu samorządowego Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Monitor Wielkopolski”.
15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/459/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie nadania Statutu Redakcji magazynu „Monitor Wielkopolski”.
16. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
19. Informacja nt. realizacji Programów naprawczych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
20. Informacja nt. Programów naprawczych oraz aktualizacji Programów naprawczych opracowanych w 2017 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
21. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
22. Interpelacje i zapytania radnych
23. Zamknięcie posiedzenia.

 

pdf    drukuj    drukuj