Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD

XXXVIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

27 listopada 2017 r. /godz.1200/

 

 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarzy obrad.
 4. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 SWW z dnia 19.12.16r. w sprawie: uchwały budżetowej WW na rok 2017. /druk nr 1/
 5. Podjęcie uchwały SWW zmieniającej uchwałę Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne./druk nr 2/
 6. Przedstawienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne. /druk nr 3/
 7. Przedstawienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok. /druk nr 4/
 8. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2017-2020. /druk nr 5/
 9. Podjęcie   uchwały   SWW   w   sprawie   przyjęcia   projektu   „Porozumienia   o współpracy między Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) i Okręgiem Sibiu (Rumunia)”. /druk nr 6/
 10. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego im. dr. Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie w Medyczne Studium Zawodowe im. dr. Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 7/
 11. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Gnieźnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 8/
 12. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Koninie w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Koninie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 9/
 13. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 10/
 14. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego im. Hanny Chrzanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim w Medyczne Studium Zawodowe im. Hanny Chrzanowskiej w Ostrowie Wielkopolskim w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 11/
 15. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Ostrowie Wielkopolskim w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Ostrowie Wielkopolskim w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 12/
 16. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu w Medyczne Studium Zawodowe w Poznaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 13/
 17. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu w policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 1 w Poznaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 14/
 18. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia medycznego Studium Zawodowego im. PCK w Poznaniu w Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Poznaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 15/
 19. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych nr 2 w Poznaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 16/
 20. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu w Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 17/
 21. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Rawiczu w Policealną Szkołę Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych w Rawiczu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 18/
 22. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych dla Dorosłych w Złotowie w Policealną Szkołę Służb Społecznych dla Dorosłych w Złotowie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 19/
 23. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Służb Społecznych w Złotowie w policealną Szkołę Służb Społecznych w Złotowie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 20/
 24. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej. /druk nr 21/
 25. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej działającej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance w Branżową Szkołę I stopnia działającą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. /druk nr 22/
 26. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Starej Łubiance w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Starej Łubiance w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 23/
 27. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Starej Łubiance w Szkołę Policealną w Starej Łubiance w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. /druk nr 24/
 28. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance. /druk nr 25/
 29. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Willa I i Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Willa III Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. /druk nr 26/
 30. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. /druk nr 27/
 31. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. /druk nr 28/
 32. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeziny. /druk nr 29/
 33. Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2014-2016
  dla województwa wielkopolskiego. /druk nr 30/
 34. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: prowadzenia Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus jako wspólnej instytucji kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Wielkopolskiego i Polskiego Radia S.A. /druk nr 31/
 35. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu średzkiego odcinka od końca drogi dojazdowej drogi ekspresowej S11 przez miejscowość Wolica Pusta do granicy powiatów średzkiego/jarocińskiego (byłej drogi krajowej nr 11) w związku z oddaniem do użytkowania obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11 wraz z łącznikiem od Węzła „Jarocin” do drogi krajowej nr 11. /druk nr 32/
 36. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na terenie powiatu jarocińskiego odcinka od granicy powiatów średzkiego/jarocińskiego przez miejscowości: Mieszków, Cielcza oraz miasto Jarocin (ulice: Poznańska i Wojska Polskiego) od skrzyżowania łącznika drogi S11 z drogą krajową nr 11 (byłej drogi krajowej nr 11) zastąpionej wybudowaną obwodnicą Jarocina w ciągu drogi S11 wraz z łącznikiem od Węzła „Jarocin” do drogi krajowej nr 11. /druk nr 33/
 37. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok. /druk nr 34/
 38. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: przyjęcie planu pracy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok. /druk nr 35/
 39. Podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z Województwa Wielkopolskiego, na usunięcie skutków nawałnic. /druk nr 36/
 40. Informacja Marszałka Województwa Wielkopolskiego na temat sytuacji kadrowej w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w latach 2011-2017. /druk nr 37/
 41. Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami Województwa Wielkopolskiego na lata 2013-2016 za okres 2015-2016. /druk nr 38/
 42. Działania EFS wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. /druk nr 39/
 43. Informacja o programach naprawczych SPZOZ, zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. /druk nr 40/
 44. Regionalny transport lotniczy w Wielkopolsce. /druk nr 41/
 45. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego „Monitor Wielkopolski”. /druk nr 42/
 46. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji podjętych w III kwartale 2017 roku. /druk nr 43/
 47. Interpelacje i zapytania radnych.
 48. Zamknięcie posiedzenia.

 Poznań, 20 listopada 2017 r.

pdf    drukuj    drukuj