Plan Pracy


PORZĄDEK OBRAD
XXIV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
30 listopada 2020 r. /godz.11:00/

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór sekretarzy obrad.

4. Prezentacja i debata nad projektem uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.

5. Prezentacja i debata nad projektem uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/270/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2020. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/924/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w miejscowościach: Gniezno, Jarocin, Kalisz, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl, Piła.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIX/503/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia Konkursu na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej w trybie bezprzetargowym położonej w Zbrudzewie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze i nadania jej statutu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Opolskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Pomorskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Dolnośląskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej.

21. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Powiatowi Międzychodzkiemu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lądek, na usunięcie zniszczeń spowodowanych ulewnymi deszczami i silnymi wiatrami.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z siedzibą w Koninie.

25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/728/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: wyznaczenia kandydatów Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Rady Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

26. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

28. Podjęciu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

29. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie naboru wniosków o wsparcie dla małych przedsiębiorstw z Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej przeprowadzonego w dniu 24 sierpnia 2020 r.

30. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego „Monitor Wielkopolski”.

31. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w III kwartale 2020 roku.

32. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

33. Interpelacje i zapytania radnych

34. Zamknięcie posiedzenia.

pdf    drukuj    drukuj