trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Oświadczenie w sprawie wyroku skazującego Julię Tymoszenko

    Europejskie aspiracje Ukrainy oznaczają również konieczność stosowania standardów właściwych dla porządku politycznego i społecznego Unii Europejskiej.

    Polska konsekwentnie wspierała i wspiera naród ukraiński w jego europejskim wyborze. Europejskie aspiracje Ukrainy oznaczają również konieczność umacniania i stosowania norm i standardów właściwych dla porządku politycznego i społecznego Unii Europejskiej. Polska, podobnie jak cała Unia Europejska i jej kraje członkowskie, z niepokojem obserwuje przebieg procesu byłej premier Ukrainy Pani Julii Tymoszenko. Sposób prowadzenia procesu, jak i dzisiejszy wyrok skazujący, stanowią przykład upolityczniania ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości. Poważnie został nadszarpnięty wizerunek Ukrainy jako kraju, który dokonuje fundamentalnej transformacji proeuropejskiej.

    Polska wielokrotnie, tak na forum Unii Europejskiej, jak i w bezpośrednich kontaktach z władzami Ukrainy podkreślała, że należy uczynić wszystko, aby proces ten miał charakter uczciwy i przejrzysty oraz był prowadzony z poszanowaniem wszelkich praw, przysługujących osobie oskarżonej. Dalsze postępowanie w tej sprawie wyraźnie pokaże, czy Ukraina przybliża się, czy też oddala od deklarowanego przez jej władze i cieszącego się wsparciem społecznym celu, którym jest integracja europejska.

    Źródło: www.pl2011.eu