Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny ochrony i promocji Zdrowia w 2017 roku pn. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski oraz „Działania na rzecz poprawy jakości ż


Uchwała Nr 3964/2017 z 7 lipca 2017 r. - pobierz

Oferta - pobierz

Ogłoszenie - pobierz

Oświadczenie o braku zobowiązań publicznych - pobierz

Oświadczenie o zapewnieniu 10 % środków finansowych własnych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj