Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2018


pn.:  

  1. „Realizacja programów profilaktycznych (z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej lub wskazującej) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym, ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”.
  2. „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych”.
  3. „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych”.
  4. „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)”.

Uchwała nr 5795/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2018 - pobierz

pdf    drukuj    drukuj