Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia


pn.: 1. „Promowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Wielkopolski. 2. „Działania na rzecz poprawy jakości życia osób chorych przewlekle".

Uchwała nr 5163/2018 z 11.04.2018 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - pobierz
Oferta - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
Oświadczenie o zapewnieniu 10 % środków finansowych własnych - pobierz
Oświadczenie o zgodności składanej oferty w Generatorem Ofert i Sprawozdań - pobierz

pdf    drukuj    drukuj