Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020


Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2020 - pobierz

Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2020 - imprezy sportowe - pobierz

Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2020 - infrastruktura sportowa - pobierz

Pliki do pobrania:

 1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2020  - pobierz
 2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2020 - pobierz
 3. Oświadczenie o braku finansowania lub współfinansowania zadania publicznego bezpośrednio lub pośrednio ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego przekazanych na realizację zadań wieloletnich 2020 - pobierz
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych 2020 - pobierz
 5. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do podpisania umowy 2020 - pobierz
 6. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2020 - pobierz
 7. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 1) - pobierz
 8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2020 (wzór 2) - pobierz
 9. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
 10. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
 11. Karta oceny merytorycznej nr 1 - kultura fizyczna 2020 - imprezy sportowe - pobierz
 12. Karta oceny merytorycznej nr 2 - kultura fizyczna 2020 - infrastruktura sportowa - pobierz
 
pdf    drukuj    drukuj