trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

  UWAGA!!!

  Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu „Generatora Ofert i Sprawozdań” (wymagana wcześniejsza rejestracja).

  Wypełnienie oferty w „Generatorze Ofert i Sprawozdań” kończy się utworzeniem pliku w formacie PDF z przypisaną „sumą kontrolną”. Zawartość pliku, tj. wypełniony druk oferty, należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawnione do jej podpisania i złożyć zgodnie z informacją w dziale XII niniejszego ogłoszenia („Miejsce i termin składania ofert”).

  Ostatecznie złożona oferta musi posiadać tą samą sumę kontrolną jak oferta zapisana w „Generatorze Ofert i Sprawozdań”.

  „Generatory Ofert i Sprawozdań” dla poszczególnych konkurów znajdują się poniżej:

  kultura fizyczna 2018 – Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” - https://witkac.pl/public#contest/view?id=5255
  kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe - https://witkac.pl/public#contest/view?id=5257
  kultura fizyczna 2018 – imprezy sportowe - https://witkac.pl/public#contest/view?id=5260
  kultura fizyczna 2018 – poprawa i rozwój bazy sportowej - https://witkac.pl/public#contest/view?id=5261


  Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2018 - pobierz

  Załącznik nr 1 - kultura fizyczna 2018 – Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” - pobierz

  Załącznik nr 2 - kultura fizyczna 2018 – projekty sportowe - pobierz

  Załącznik nr 3 - kultura fizyczna 2018 – imprezy sportowe - pobierz

  Załącznik nr 4 - kultura fizyczna 2018 – poprawa i rozwój bazy sportowej - pobierz

  Pliki do pobrania:

  Oświadczenie do oferty 2018 - pobierz
  Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 - pobierz
  Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 - pobierz
  Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
  Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
  Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2018 - pobierz
  Sprawozdanie 2018 - pobierz
  Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 - pobierz
  Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) - pobierz
  Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) - pobierz
  Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  Wykaz grup ćwiczebnych – Program Umiem pływać - pobierz
  Regulamin Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie - pobierz
  Oferta 2018 - pobierz