trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2017

  Dokumenty:

  1. Uchwała - pobierz
  2. Uzasadnienie do uchwały - pobierz
  3. Załącznik nr 1 – kultura fizyczna – projekty sportowe - pobierz
  4. Załącznik nr 2 – kultura fizyczna – imprezy sportowe - pobierz
  5. Załącznik nr 3 – kultura fizyczna – baza sportowa - pobierz
  6. Załącznik nr 4 – turystyka i krajoznawstwo – projekty turystyczne - pobierz
  7. Załącznik nr 5 – turystyka i krajoznawstwo – imprezy turystyczne - pobierz
  8. Załącznik nr 6 – turystyka i krajoznawstwo – baza turystyczna - pobierz

  Pliki do pobrania:

  1. Oferta 2017 - pobierz
  2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2017 - pobierz
  3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2017 - pobierz
  4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2017 - pobierz
  5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2017 - pobierz
  6. Sprawozdanie 2017 - pobierz
  7. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2017 - pobierz
  8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2017 (wzór 1) - pobierz
  9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2017 (wzór 2) - pobierz
  10. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  11. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz