Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. „Szkolenie dotyczące budowy wizerunku i promocji żywności wysokiej jakości z Wielkopolski"


Uchwała Zarządu Wojewoództwa Wielkopolskiego - otwarty konkurs ofert - pobierz
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego (ogłoszenie) - pobierz
Oferta realizacji zadania publicznego (wersja edyt) - pobierz
Oferta realizacji zadania publicznego (pdf) - pobierz
Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru) - pobierz
Wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa - pobierz
Wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru) - pobierz
Zaktualizowany kosztorys - pobierz
Zaktualizowany Harmonogram Realizacji Zadania Publicznego - pobierz
Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pobierz
pdf    drukuj    drukuj