Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. „Produkcja spotu telewizyjnego promującego żywność tradycyjną i regionalną z Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska


 1. Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 869/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. wraz z uzasadnieniem - pobierz
 2. Ogłoszenie - pobierz
 3. Formularz oferty - pobierz
 4. Wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
 5. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
 6. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego - pobierz
 7. Formularz sprawozdania - pobierz
 8. Wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru) - pobierz
 9. Wzór ewidencji czasu pracy organizacji pozarządowej (propozycja wzoru) - pobierz
 10. Logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego - pobierz
 11. Logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska - pobierz

Poznań, 07.08.2015r.

Uchwała Nr 907/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 869/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r. - pobierz

pdf    drukuj    drukuj